Tegenwoordig wordt steeds meer gebruikgemaakt van machinevertalingen om zo snel en goedkoop mogelijk een tekst naar een andere taal te vertalen. Wat dit echter oplevert, kunt u lezen in de rechterkolom. Vertalen is namelijk een vak, waarvoor kennis, ervaring en vakkundigheid nodig zijn. Om een hoog vertaalniveau te garanderen, vertaal ik alleen vanuit het Engels, omdat ik in die taal een zodanig niveau heb bereikt dat ik kan stellen dat alle subtiliteiten van de brontekst worden begrepen.

 

Bovendien vertaal ik alleen naar het Nederlands, mijn moedertaal, omdat je alleen dan kunt waarborgen dat de doeltekst perfect in orde is wat betreft spelling en grammatica, maar ook stijl en woordkeus. Op deze manier probeer ik bij elke tekst in goed contact met de opdrachtgever de beste vertaling te leveren.

Redigeren en proeflezen vormen naast vertalen ook een onderdeel van mijn dienstenpakket.

Tegenwoordig, worden de automatische vertalingen gebruikt meer en meer wanneer het vertalen van een tekst in een andere taal om te verzekeren dit zo snel en goedkoop mogelijk gebeurt. Het resulterende product kan in de kolom op het recht worden gelezen. Het feit is, is het vertalen een beroep, dat kennis, ervaring en bekwaamheid vereist. Een hoog niveau van vertaling kunnen waarborgen, vertaal ik slechts Engelse teksten, omdat ik een niveau van vaardigheid in deze taal heb bereikt die me toelaat om te beweren dat alle subtiliteit van de brontekst wordt begrepen.

 

Voorts vertaal ik slechts in het Nederlands, mijn moedertaal, aangezien dit de enige mogelijke manier is om te verklaren dat de doeltekst met betrekking tot orthografie en grammatica, maar ook stijl en verwoording perfect is. Gebruikend deze benadering, probeer ik en lever de best mogelijke vertaling in nauw overleg met de cliƫnt.

Naast het vertalen, bied ik ook de uitgevende en corrigerende diensten aan.